Student Attendence

Student Attendence - March 2023 (2021-22 Batch)

Sl. No. Name Attendance Percentage
01 Aboli Laxman Waychale 96
02 Akash Dhanraj Thakare 80
03 Ambad Teja Dharmaraj 80
04 Anish Singh 75
05 Awais Pasha 85
06 Bharath Gowda R 90
07 Bhumika R 95
08 Dhristishmita Talukdar 78
09 Gholve Balaji Subhash 83
10 Hamsa R 80
11 Kanishka Tripathi 85
12 Kantesh H Bentur 80
13 Keerthana Poornasree P 95
14 Laxmi 97
15 Loquman Ahmed 85
16 Maitrayee Samanta 75
17 Manoj D 90
18 Mariam Bi N 75
19 Meghana R 90
20 Naga Nandini N 96
21 Nemath Khan 85
22 Noor Saba 85
23 Patil Abhiraj Yogesh 75
24 Patil Kunali Anil 80
25 Prajjwal Shukla 75
26 Raaghu J 90
27 Rukaiya Bany 74
28 Sanjeev Hubballi 80
29 Sarvesh 80
30 Shaikh Warisha Neyazi Shahbaz Ahmad 75
31 Shashank Shrishail Dabbannavar 85
32 Shewalkar Dinesh 72
33 Shivani N Mudagal 93
34 Shreya P 88
35 Spandana S Kurnalli 96
36 Surkute Ganesh Sanjiv 90
37 T K Dharshithaa 96
38 Tayade Harshadeep Ashok 72
39 Ujwal Iranna Meti 82
40 Vivekanand Shivanand Nirale 85
41 Aman Yadav 75
42 Shivani S Nimbalkar 80
43 Akanksha Deb Roy 85
44 Jatin Kumar 75
45 Madhushree V D 80
46 Thigale Abhishek C 80
47 Sanya Garg 75
48 Shiva Patel 77
49 Kore Shreyas Rajeev 74
50 Bhavana P 96
51 Yugman Hazowary 70
52 Shreyas P C 85
53 Patil Akash Parashram 75
54 Disha J Naidu 85
55 Jagtap Rutuja Baban 90
56 Karvekar Dhanashri R 85
57 Sonwane Girish Popat 90

If You Need Any Information about college... We Are Available For You

Contact Us